Opdrachtgever: UMC / AMC
UMC / AMC vroegen mij een serie 3D animaties te maken voor hun VR experience welke zij ontwikkelden om het inzicht te vergroten voor patienten die een hartoperatie zullen ondergaan. In overleg met hen kwamen we al snel op de conclusie dat een expliciet realistische visuele weergave ongeschikt zou zijn omdat dit teveel nadruk legt op het bloederige / fysiek spannende aspect van de ingreep, waardoor de kijker juist afgeleid kan worden van hetgeen de doelstelling is: Het uitleggen van wat er zal gebeuren tijdens de ingreep, en het daarmee niet alleen informeren maar ook juist in enige mate geruststellen van de persoon in kwestie.
De onderstaande stijl was het resultaat van onze gedachtewisselingen; fris, helder en overzichtelijk. De essentie en niets meer wordt inzichtelijk gemaakt, op een rustige prettige manier.
Back to Top