Menu

3D Animatie

3D Werk / 3D animatie Birdlife International - AN

3D Animatie voor Birdlife International

Bureau: Animatiestudio Nederland | Klant: Birdlife International

Animatiestudio Nederland vroegen me een 3D animatie te maken voor hun klant Birdlife International voor hun campagne ter bescherming van trekvogels die langs de kusten migreren.

Deze groep vogels, waaronder de kanoetstrandloper ofwel "Red Knot" dalen snel in aantallen doordat ze steeds minder veilige locaties hebben om te rusten en voedsel te vinden.