Menu

2D Illustratie en Animatie Vogelbescherming Nederland

2D Werk / 2D animatie Vogelbescherming - AN

2D Animatie Vogelbescherming Nederland

Bureau: Animatiestudio Nederland | Klant: Vogelbescherming Nederland

Deze 2D animatie en de illustraties daarvoor heb ik gemaakt in opdracht van Animatiestudio Nederland voor Vogelbescherming Nederland.

Er was nog geen stijlrichting, enkel een tekst voor de voice-over en de doelstelling het verhaal zodanig te vertellen dat de kijker erdoor bewogen zou worden verder te kijken en zich aangesproken zou voelen tot het opvolgen van de call-to-action.

In acht nemende het budget en de wensen vanuit de klant heb ik een illustratiestijl bedacht die mij passend leek voor de boodschap. Beide klant en bureau waren direcht enthousiast, na enig overleg m.b.t inhoud etc. heb ik de artwork laten goedkeuren, en de animatie gemaakt. Het was een leuk project om aan te werken, omdat de focus relatief meer op illustratie gelegd kon worden t.o.v complexe animatie.